ONTVANG ONS NUUSBRIEF

 

Marlow Landbouskool

Meer as net 'n skool

Welkom by die Hoër Landbouskool Marlow,


geleë op die oewers van die Groot Visrivier, 10 km buite die pragtige dorp Cradock in die Oos-Kaap. Marlow is ‘n skool soos geen ander skool nie – ‘n skool met ‘n tradisie van uitnemendheid op alle terreine van die opvoeding.

 

n Leefwyse waarvan elke seun droom!


Jy kan jou seun die geleentheid gee om te ontwikkel en te groei volgens ‘n lewenstyl wat nêrens anders gekry word nie. Marlow bied ‘n veilige omgewing en plattelandse waardes in harmonie met God se skepping.

 

Outydse waardes en dissipline is nog op Marlow belangrik en help jou seun om die wêreld na skool vierkantig in die oë te kyk. Op Marlow moet seuns nog speel. Die 3500 hektaar groot Karooplaas waarop die skool geleë is bied seuns die geleentheid om nog seuns te wees en gee hulle die vryheid om hulle drome uit te leef.

 

Waardegedrewe onderwys met die klem op persoonlike prestasie word aangevul met doeltreffende buitemuurse aktiwiteite en sport met maksimum geleenthede. Puik tradisies en gesonde ontspanning bou aan selfbeeld en maak jou seun gereed om suksesvol die lewe na skool te betree.

 

Ontspanning is ook ontwikkeling en is net so belangrik soos akademiese- en buitemuurse prestasies. By watter skool kan seuns nog speel en ontwikkel langs ‘n standhoudende rivier, visvang, met binnebande dryf of net gesellig saam braai en kuier saam met vriende van sy portuur?

KLIK OM VIDEO TE KYK

 

BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF

Met dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader kyk ek terug op `n jaar propvol aktiwiteite, uitdagings en harde werk. Baie dankie vir almal se insette, bydraes, ondersteuning en onbaatsugtige diens in elke faset van Marlow se funksionering.

 

Met die ingaan van 2018 was daar veral onsekerheid oor die departement se beleid rondom landbouskole. Waar die landbousektor ook `n geweldige stormagtige jaar beleef het, bly dit belangrik vir Marlow om vas te hou aan ons waardes, dissipline en tradisies - dit wat te midde van hierdie strominge die ontwikkeling van gebalanseerde jong mans verseker.

 

Die behoefte bestaan toenemend dat ouers hul seuns in `n gesonde, meestal beskermde omgewing wil laat skoolgaan. Ons beplan reeds aan 2019 en glo dat dit, soos 2018, `n jaar sal wees waarin die skool sal voortbou op sy primêre taak, naamlik die onderrig en opvoeding van ons seuns.

 

Marlow se uitgebreide personeel, bestaande uit onderwys-, koshuis-, plaas- en administratiewe personeel is die spil waarom die skool se funksionering draai. Daar was ongelukkig heelwat verandering in die meeste van hierdie personeelgroepe maar ten spyte daarvan kan ons terugkyk op `n jaar propvol hoogtepunte.

 

Die sukses van die skool is direk afhanklik van elkeen se toegewydheid en ek wil erkenning gee aan die personeellede wat van 2018 `n sukses gemaak het. Ons beste wense vergesel mnr Douw Odendaal wat na 43 jaar se verbintenis aan die skool aan die einde van die jaar die tuig neerlê.

 

Die buitemuurse aktiwiteite wat by Marlow aangebied word ter ondersteuning van die akademiese program, het ten doel om die seuns holisties af te rond. Duisende kilometer word jaarliks deur die personeel in busse afgelê om te verseker dat die seuns die beste blootstelling kry. Ook hier het Marlow oudergewoonte goed gevaar en is baie van ons seuns in verteenwoordigende spanne opgeneem.

 

Die druk waaronder ons jeug verkeer om te konformeer eerder as om beginselvas te bly, is geweldig. Marlow sal in 2019 daarna bly streef om hierin as buffer te dien vir die seuns sodat elkeen kan ontwikkel tot `n volwaardige Wolram.

 

Pieter Steyn

Skoolhoof

 

 

 

 

 

• Al ons seuns woon in koshuise. U seun ontwikkel in ‘n veilige omgewing saam met seuns van sy portuur.

 

• Marlow is ‘n plaas en seuns word naby die natuur groot. Hulle ontwikkel ‘n respek vir God se skepping.

 

• Seuns op Marlow is trots op hulle skool en daarom ook trots op hulleself. Marlowseuns het ‘n positiewe selfbeeld.

 

• Tradisies maak Marlow anders en ontwikkel selftrots.

 

• Ander ontspanning as waaraan seuns gewoonlik gewoond is: sport, visvang, swem in die rivier en ontspan by die kaias is ‘n klein deeltjie daarvan.

 

 

 

 

 

Dit is die enigste hoërskool in die Oos-Kaapse platteland wat ‘n seunskool is, waar moedertaal (Afrikaans) onderrig geweldig belangrik, is, en waar die seuns ontwikkel en skoolgaan op ‘n plaas.

 

Hierdie drie eienskappe maak die skool baie besonders en hou voordele vir ons leerders in wat nêrens anders gekry kan word nie.

‘n Seunskool beteken tradisies en ‘n skooltrots wat deur die jare gevorm en gebou is tot iets unieks wat van onskatbare waarde vir die ontwikkeling van ons leerders is. Suiwer moedertaalonderrig beteken dat die seuns kan grootword in ‘n omgewing waar hulle tuis voel en waar hulle kan groei met waardes eie aan ons kultuur en godsdiens.

 

Die feit dat dit alles op ‘n plaas gebeur, beteken dat die seuns beskerm word teen die negatiewe uitdagings van die moderne lewe en dat hulle naby aan God se skepping, met dier en plant om hulle, die ideale omstandighede het om sonder steurnisse van buite te kan voortgaan om hul voor te berei op die wêreld wat daar buite wag.

  

 Die skool is geleë op die walle van die Groot Visrivier op ‘n plaas 10 kilometer buite Cradock. Die skool, koshuise, plaasgeboue en omgewing maak van Marlow ‘n gemeenskap in die kleine.

 

Dit skep ‘n kampusgevoel wat weer bydra tot ‘n samehorigheidsgevoel onder leerders, ouers, personeel en oudskoliere. Ons is een groot familie!

 

 

 

MARLOW IS N LEEFWYSE!

 

‘N GEMEENSKAP IN DIE KLEINE

"Verander jou seun se leefwyse – Marlow, werklik meer as net skool!"

 

WAT MAAK MARLOW ANDERS…en beter!

WEB DEVELOPMENT BY