ONTVANG ONS NUUSBRIEF

 

Marlow Landbouskool

Meer as net 'n skool

 

AKADEMIE

Akademie en onderrig is die primêre taak van enige skool.

 

Vir die akademiese program van ‘n skool om behoorlik te funksioneer, is twee komponente onontbeerlik:

 

kundige en toegewyde personeellede aan die een kant en toegewyde en hardwerkende leerders aan die ander kant.

 

 

‘n Akademiese kultuur word deur die wisselwerking van hierdie twee komponente geskep.

 

Daar bestaan ongelukkig nêrens ‘n ideale akademiese kultuur nie en daarom is dit nodig om voortdurend veranderinge aan te bring en vernuwend te dink.

 

 Marlow beskik oor ‘n onderwyskorps wat kundig en toegewyd is en lewer onderrig van hoogstaande gehalte.

 

Jurg Basson, die medeskrywer van die Wiskunde-handboek vir gr 10- tot 12, het weereens gedurende die laaste week van die derde kwartaal, ‘n opknappingskursus vir die gr 12-leerders kom aanbied.

 

Jurg is ‘n kenner van die Wiskunde-sillabusse en die leerders vind sy klasse baie interessant en van groot waarde veral omdat hy ‘n breë kennis het van die vraestelle van die verskillende provinsies asook die fyner punte waarop gelet moet word.

 

Marlow is elke jaar trots op die uitslae van sy matrikulante.

 

In 2016 was daar weereens geen druipelinge nie.

 

Die klasgemiddeld in die eindeksamen was 62,3% met 61,8% van die leerders wat met universiteitsvrystelling geslaag het.

 

Guillaume Fourie is aangewys as die beste presteerder van die Cradock streek.

 

WEB DEVELOPMENT BY