ONTVANG ONS NUUSBRIEF

 

Marlow Landbouskool

Meer as net 'n skool

 

Algemeen:

 

Die mielie-oes van 2014 was ‘n groot sukses en ‘n gemiddeld van 15 ton per hektaar is gestroop.

 

Op die agste Konsortium ramveiling is 60 ramme aangebied teen ‘n gemiddelde prys van R6 400.

 

Die gr 10 LBP-leerlinge besoek jaarliks Sovereign Foods vir ‘n groter blootstelling aan pluimveeboerdery.

 

Gr 11-leerders besoek NAMPO.

 

Ons hoop en bid vir ‘n goeie reënseisoen oor ons land.

 

Mnr Charl Naude en Henry van Niekerk lei die boerdery met groot entoesiasme en pak voortdurend nuwe ontwikkelings aan om Marlow op die voorpunt van nuwe boerderytendense te hou.

 

BEESTE – Mnr J van der MERWE

 

Marlow se beeste-afdeling is steeds besig om te groei ten spyte van die droë toestande wat die Karoo tans beleef.

Die Bonsmara-kudde het intussen gegroei tot 43 en ons beoog om vroeg in 2018 dertig koeie en verse te sinkroniseer vir KI.

Die opleiding van die seuns in hierdie afdeling word steeds jaarliks aangepas om die seuns die beste moontlike opleiding te gee.

Die graad 11-LBP klas het ‘n baie besige jaar in terme van praktiese opleiding waarin hulle die volgende kursusse voltooi:

 

SA Holstein Beoordelingskursus

 

KI-kursus deur ABS

 

Vleisbeesbeoordelingskursus deur Bonsmara SA

 

BLUP-opleidingsdag deur Bonsmara SA

 

Tydens die voltooiing van hierdie kursusse lê die seuns vyf praktiese en vier teoretiese eksamens af wat alles geïnkorporeer word in hul finale punte vir die vak.

 

Daar word reeds in graad 8 begin om die seuns voor te berei vir die reeks kursusse wat hulle in graad 11 bywoon.

 

Al die bogenoemde kursusse sluit ‘n reeks praktiese en teoretiese eksamens in wat alles verwerk word om deel uit te maak van die vak.

 

Marlow het groot waardering vir al die belanghebbende partye wat dit moontlik maak om ons seuns in die praktyk op te lei en voor te berei vir moderne boerderypraktyke.

 

VARKE – Mnr D ODENDAAL

 

Met die boerdery gaan dit goed.

 

Twee goed geteelde jongsôe is aangekoop.

 

Ons hoop hulle sal goed aanpas, sodat die boerdery in die toekoms goeie kwaliteit speen-en vleisvarke kan lewer.

 

Die leerders verrig verskeie take by die afdeling,  soos die voer van die varke, entings, knip van tande en merk. Die graad 10 -leerders doen ook `n bestuursprogram wat handel oor verskeie aspekte van die boerdery.

 

PLUIMVEE – Mnr T AUCAMP

 

Die pluimvee-afdeling is ‘n demonstratiewe afdeling waar die leerders (veral die juniors) kennis maak met verskillende hoenderrasse.

 

Klem word veral gelê op bestuurspraktyke en seuns kry die geleentheid om self die pluimvee te voer en die hokke skoon te maak. Sodoende word ‘n verantwoordelikheidsin en ‘n liefde vir pluimvee by die seuns gekweek.

 

Daar is aan die begin van die derde kwartaal honderd braaikuikens bestel wat aan die einde van die derde kwartaal geslag is deur die graad 8, 9 en 10 LBP leerlinge.

 

GEWASPRODUKSIE – Mnr PW ROUX


Die pekanneutbome het vanjaar die beste nog gedra en die oes verdubbel vanaf verlede jaar.

 

Die nuwe besproeiingstelsel het baie gehelp, nie net vir die bome self nie, maar ook vir weiding tussen die bome.

 

Die hele skool was betrokke by die oes van die neute en die seuns het in spanwerktye hard gewerk om so veel as moontlik neute te oes.

 

Die graad 8’s het aan die begin van die jaar opleiding ontvang oor die basiese aspekte wat belangrik is by pekanneutverbouiing en ook ‘n toets geskryf wat deel uitmaak van hulle praktiese punt vir die jaar.

 

Die graad 9’s het praktiese onderrig ontvang oor die uitkenning van plaasimplemente en waarvoor elkeen gebruik word. Die boerdery het dit vir ons moontlik gemaak om die belangrikste implemente te bestudeer.

 

Die graad 11’s het praktiese onderrig in lusernbeoordeling en ook kalibrering van spuitpompe gedoen. Soos al die vorige jare moes die graad 12’s weer ‘n gras-en-bossietaak doen.

 

`n Mens kon sien dat baie moeite gedoen is met die take en dat dit van groot waarde vir die toekoms sal wees.

 

LANDBOUTEGNOLOGIE – Mnr B SIEBERT

 

Die Landboutegnologie sentrum, oftewel die “bags”, het weereens vanjaar  daarin geslaag om die belangrikheid van praktiese vaardighede in die samelewing aan die leerders te toon.

 

Die gr.12’s se take tel een derde van hulle jaarpunt en tel apart van die normale deurlopende evaluering. Die leerders is baie trots op hul projekte en dit word soms aan boere verkoop of tot groot voordeel by hul eie huise gebruik.

 

Van hierdie projekte is hier voor die saal en in Mnr Odendaal se klaskamer uitgestal - u is meer as welkom om hierdie uitstalling te besigtig.

 

Die graad 11-leerders het die jaar weereens die Nampo oesdag besoek. Die inligting wat hier bekom is, is later as ʼn navorsingstaak weergegee vir deurlopende evaluering. Mnr Steyn en Mnr Ferreira het die uitstappie mee gemaak.

 

Die graad 10-leerders het weereens die jaar hulle praktiese draadkar-take gemaak met die oog op die bewerking van draad asook die vaardighede van beplanning en uitvoerbaarheid. Die taak bevorder ook praktiese vaardighede met handgereedskap en ander toerusting.

 

Die graad 8 en 9’s se boerepatente het oudergewoonte baie oulike idees opgelewer.

 

Dit word saam met die ander praktiese take uitgestal. Dit is ʼn goeie leerskool in praktiese navorsing en om hierdie navorsing uit te beeld in die vorm van ʼn praktiese projek.

 

Vanjaar is daar ‘n  sweiskursus vir die graad 10’s aangebied deur Mnr Rolfe Hermann van Grootfontein Landboukollege.

Daar is ook `n besproeiingskursus deur SABI aangebied wat deur Rain Bird geborg is. Hierdie kursus is deur die graad 10 en 11 LBP en Lteg groep, bygewoon.

 

Boerdery

WEB DEVELOPMENT BY