ONTVANG ONS NUUSBRIEF

 

Marlow Landbouskool

Meer as net 'n skool

 

Boerdery

 

Algemeen:

 

Mnr Charl Naude  lei steeds die boerdery met groot entoesiasme  en pak voortdurend nuwe ontwikkelings aan om Marlow op die voorpunt van nuwe boerderytendense te hou.

 

Die algemene assistente wat op die afdelings werk, doen ook veel meer as wat van hulle verwag word.

 

Die 128 Dohne ooie wat deur die telersgenootskap aan die skool geskenk is, is `n waardevolle bydrae tot Marlow se boerdery.

 

 

SKAAP-EN-WOL – MNR W FERREIRA

 

Merino`s: Saam met die weegskaal, oorplate en weidings hoop ons om die 6 maande lamstelsel verder te verfyn en mik vir ‘n 250% lampersentasie.

 

Teen Oktober 2019 behoort ons 3000 ooie te paar.

 

Angoras: Die kwaliteit bly hoog en ons skeer baie goeie bokhaar.

 

 

 

BEESTE – Mnr J van der MERWE

 

Daar word reeds in graad 8 begin om die seuns voor te berei vir die reeks kursusse wat hulle deurgaans tot in graad 11 gaan bywoon.

 

Al die kursusse wat aangebied word, sluit ‘n reeks praktiese en teoretiese eksamens in wat verwerk word om deel uit te maak van die vak.

 

Die kursusse word ook sover moontlik jaarliks hersien en aangepas om die seuns die beste moontlike opleiding te gee wat relevant is ten opsigte van die vleisbeesbedryf.

 

Die graad 11-LBP klas het veral ‘n baie besige jaar in terme van praktiese opleiding waarin hulle verskeie kursusse voltooi het.

 

Die SA Holstein beoordelingskursus is vanjaar weereens suksesvol aangebied deur mnr Eugene Duvenage van DeLaval.

 

Die praktiese gedeelte van die kursus is aangebied by Spekboomberg.

 

Mnr Gerald Barker van ABS kon vanjaar weens werksverpligtinge oorsee nie die KI-kursus aanbied nie en mnr Francois van Nieuwenhuizen (World Wide Sires) het vir hom ingestaan.

 

Buiten die praktiese en teoretiese eksamens wat die seuns moes aflê, het hulle ook Katkop melkery besoek waar mnr Richard Guest die KI en inwendige behandeling van verse  demonstreer het. Al 18 seuns het die ABS KI-sertifikaat verwerf.

 

Bonsmara SA se Louis Steyl het, tesame met mnr. Dirk Spaargaren (Karooveld Bonsmaras), ‘n reeks vleisbees opleidingskursusse aangebied wat insluit: basiese beoordeling van vleisbeeste, tendense in die vleisbeesbedryf, BLUP en kuddeverbetering.

 

Die seuns het hierdie opleiding afgesluit met ‘n praktiese eksamen tydens hul besoek aan Frontier Bonsmaras se jaarlikse veiling.

 

Marlow het groot waardering vir al die belanghebbende partye wat dit moontlik maak om ons seuns in die praktyk op te lei en voor te berei vir moderne boerderypraktyke.

 

 

 

VARKE – Mnr M Marx

 

Met die boerdery gaan dit goed. Tans is daar drie volwasse sôe en vier jong sôe wat gebruik word vir teeldoeleindes.

 

Die jong beer wat aangekoop is, pas goed aan en sal `n groot verbetering bring aan die kwaliteit van die nageslag, sodat die boerdery in die toekoms goeie kwaliteit speen- en vleisvarke kan lewer.

 

Verskeie take by die afdeling soos die voer van die varke, entings, knip van tande en merk van jong varkies word deur die junior leerders verrig.

 

Gr 10 leerders doen ook `n bestuursprogram wat handel oor verskeie aspekte van die boerdery.

 

 

 

PLUIMVEE – Mnr T AUCAMP

 

Die pluimvee-afdeling is ‘n demonstratiewe afdeling vir die junior leerlinge.

 

Klem word veral gelê op verskillende hoenderrasse en bestuurspraktyke.

 

Die gr.10 LBP leerders het in die derde kwartaal geleer om hoenders te slag en te dresseer.

 

 

GEWASPRODUKSIE – Mnr PW ROUX


Ten spyte van die wilde pekanneutbome wat afgekap en geënt moes word, het die res van die bome weereens goed gedra die jaar.

 

Weiding tussen die bome het ook baie gehelp vir die vee van die plaas.

 

Die graad 8’s het aan die begin van die jaar opleiding ontvang oor die basiese aspekte wat belangrik is by pekanneutverbouiing.

 

Mnr FC Cloete het ook die vier tegnieke wat gebruik word om bome te ent, vir die kinders kom demonstreer.

 

Daarna het hulle ‘n toets geskryf wat dan ‘n deel uitmaak van hulle praktiese punt vir die jaar.

 

Die graad 9’s het praktiese onderrig ontvang oor die uitkenning van plaasimplemente en waarvoor elkeen gebruik word.

 

Die boerdery het dit vir ons moontlik gemaak om die belangrikste implemente te bestudeer.

 

Daarna is ook ‘n toets geskryf wat tel vir hulle praktiese punt vir die jaar.

 

Die graad 11’s het praktiese onderrig in lusernbeoordeling en ook kalibrering van spuitpompe gehad. Praktiese toetse moes dan ook vir beide geskryf  word om deel van hulle jaar se praktiese punt uit te maak.

 

Soos al die vorige jare moes die graad 12’s weer ‘n gras-en-bossietaak doen.

 

Mens kon sien dat baie moeite gedoen is met die taak en dat dit as groot waarde vir die toekoms sal wees.

 

 

 

LANDBOUTEGNOLOGIE – Mnr B SIEBERT

 

Die Landboutegnologiesentrum oftewel die “bags” het weereens vanjaar `n belangrike bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die leerders se praktiese vaardighede.

 

Die graad 10-leerders van mnr Tjaart Aucamp het weereens hierdie jaar hulle praktiese draadkar-take gemaak met die oog op die bewerking van draad asook die vaardighede van beplanning en uitvoerbaarheid.

 

Die taak bevorder ook praktiese vaardighede met handgereedskap en ander toerusting.

 

Die graad 11- asook die graad 12-leerders het die opdrag om hul eie taak van die grond af te beplan, asook die nodige aankope te doen en dan om daardie praktiese projekte te voltooi in die jaar.

 

Hierdie taak tel een derde van die graad 12’s se jaarpunt en staan alleen van die normale deurlopende evaluering as ‘n “PAT” oftewel Praktiese Assesseringstaak. Sonder hierdie taak, kan ‘n matrikulant nie sy vak deurkom nie.

 

Hierdie jaar is daar weer ‘n praktiese sweiskursus vir die graad 10’s aangebied deur mnr Rolf Herman van Grootfontein Landboukollege. Die kursus konsentreer hoofsaaklik op boogsweis en die graad 10’s geniet hierdie kursus baie.

 

Daar is ook deur Sabi Besproeiing n kursus in besproeiing vir die graad 11 LBP en Lteg aangebied.

 

Hierdie kursus is deur mev Annemarie van der Westhuizen aangebied en deur Rain Bird geborg.

 

Die kursus word landwyd aangebied by verskeie landbouskole en die skole se leerders neem dan teen mekaar deel om as dux student gekroon te word. In 2017 jaar was Jandré Barnard derde in die kompetisie.

 

Die graad agt en nege boerepatente het oudergewoonte weer baie oulike idees gelewer.

 

Dit is ʼn goeie leerskool in praktiese navorsing en ook om hierdie navorsing uit te beeld as ʼn praktiese projek. Tegniese tekene en ontwerp het ook deel geword van hierdie seuns se leerarea en integreer goed met IGO.

 

Die graad 11-leerders het die jaar weereens die Nampo-oesdag bygewoon.

 

Die seuns ontvang ‘n navorsingsopdrag en die seuns moet dan inligting by die uitstallers inwin. Die inligting wat hier bekom is, is later as ʼn navorsingstaak weergegee vir deurlopende evaluering.

Landbou-opleiding is en bly vir Marlow baie belangrik en die volgende kursusse word jaarliks as deel van die leerders se kurrikulum aangebied:

 

Springbokkop Wolklasseringskursus

Vir Gr 11 en 12 leerlinge

 

Bokhaarklasseringskursus

Vir Gr 10 en 11 leerlinge.

 

SA Vleismerino Junior Beoordelaarskursus

Vir Gr 10 leerlinge

 

Tydens die kursusweek is die volgende kursusse addisioneel aangebied en persone en instansies wat betrokke is, word bedank:

 

Junior Boerbokbeoordeling

Mnr PW Botha van Jansenville het die kursus namens die Boerboktelersgenootskap aangebied. Mnr PJ van Rensburg word bedank vir die beskikbaarstelling van sy boerbokke.

 

Ongediertebeheer

Mnr Niel Viljoen het hierdie baie  leersame en interessante kursus aangebied. Mnr Keps de Klerk word bedank vir die beskikbaarstelling van sy jaghuis en plaas.

 

Skeerkursus

Vir die sewende keer is ‘n skeerkursus op Marlow aangebied deur Izak Klopper en Themba Khoza van die NWKV.

 

Trekker

Mnr Jean Nel van Landini het hierdie kursus aangebied.

 

KI by beeste

Mnr Francois van Nieuwenhuizen van Worldwide Sires het hierdie jaar die volledige kursus aangebied. Die Jordaan boerdery van Spekboomberg word bedank vir die beskikbaarstelling van hul beeste.

 

Presisie kleinveebestuur

Hierdie baie leersame kursus is vir die 1ste keer aangebied deur RFID experts en BKB.

 

WEB DEVELOPMENT BY