HOëR LANDBOUSKOOL MARLOW

GELDE BETAALBAAR GEDURENDE 2016

ONDERRIGGELDE

BANKBESONDERHEDE:   Hoër Landbouskool Marlow, ABSA (632005), 4052257403

Die jaarlikse onderriggeld beloop R17 100 + R1 100 (ADMINFOOI) = R18 200

KEUSE VAN BETALING

OPMERKINGS

VOORWAARDES

BEDRAG WAT U MOET BETAAL

Handboekhuur – Jaarliks

Eenmalig

Betaalbaar


voor/op 01/12/2015

R1 100

Onderrig – Jaarliks

U kry R1 100 afslag

Betaalbaar op 13/01/2016

R16 000 (afslag reeds in berekening gebring)

Onderrig – Kwartaalliks

Kwartaalliks vooruitbetaalbaar

Betaalbaar 1e dag van elke kwartaal

R4 275

Onderrig – Maandeliks (10 betalings)

Maandeliks tot 31/10/2016

R3 420 betaalbaar op 13/01/2016

R1 710 (vanaf 30/03/2016)

Matriekleerders

ALLE ONDERRIGGELDE VAN GRAAD 12 LEERDERS MOET TEN


VOLLE BETAAL WEES AAN DIE BEGIN VAN DIE DERDE KWARTAAL

LOSIESGELDE

BANKBESONDERHEDE :    Marlow Koshuis, ABSA (632005), 4052257526

Die jaarlikse losiesgeld beloop R21 300

KEUSE VAN BETALING

OPMERKINGS

VOORWAARDES

BEDRAG WAT U MOET BETAAL

Losies – Jaarliks

U kry R1 300 afslag

Betaalbaar op 13/01/2016

R20 000 (afslag reeds in berekening gebring)

Losies – Kwartaalliks

Kwartaalliks vooruitbetaalbaar

Betaalbaar 1e dag van elke kwartaal

R5 325

Losies – Maandeliks

 (10 betalings)

Maandeliks tot 31/10/2016

R4 260 betaalbaar op 13/01/2016

R2 130 (vanaf 30/03/2016)

Matriekleerders

ALLE LOSIESGELDE VAN GRAAD 12 LEERDERS MOET TEN


VOLLE BETAAL WEES AAN DIE BEGIN VAN DIE DERDE KWARTAAL

BANKBESONDERHEDE   ABSA CRADOCK                TAKKODE 632005

SKOOL:               HOëR LANDBOUSKOOL MARLOW           405 225 7403                     

KOSHUIS:            MARLOW KOSHUIS                                 405 225 7526

SAKGELD:            MARLOW SAKGELD                                 907 279 1921

KLERE:                 MARLOW KLERE                                     907 288 5225


Kontak ons

Telefoon:  048 881 3121

Faks:  048 881 3192

Epos adres:  marlow@isat.co.za

Pos adres:  Posbus 40, Cradock, 5880

GPS Koordinate: S 32°6,19’ ; E 25°35,22’

Maand se gebeure


Onlangse Gebeure


Belangrike Inligting