Geskiedenis van die Hoër Landbouskool Marlow

Marlow se deure het op 21 Januarie 1931 met nege leerlinge geopen en tans is hier 200 seuns. Marlow is seker die enigste skool in die land wat na ‘n spoorwegstasie vernoem is. Mnr Marlow was ‘n ingenieur wat opmetings vir die spoorweë gedoen het en die spoorweghalte en later die skool, is na hom vernoem. Interessant om te weet, is dat wanneer die woord “Marlow” omgedraai word, dit “Wolram” spel. Die seuns staan dan ook as Wolramme bekend, ‘n feit waarop ons baie trots is.
Die plaas beslaan ongeveer 3 400 hektaar en die skaap-en-wolafdeling is die belangrikste landbou-afdeling. Leerlinge kan ook ‘n suiwer akademiese rigting volg. Marlow se leerlinge lewer op akademiese gebied goeie prestasies en ons spog al vir baie jare met ‘n 100% slaagsyfer in die matriekeindeksamen.
Marlow is ook bekend vir sy goeie sportprestasies en ons het al verskeie bekende sportmanne soos die Springbok Willie Meyer en Phillip Smit en die spiesgooi -wêreldkampioen Marius Corbett, gelewer. Huidiglik speel Steven Sykes, Paul Schoeman en Gouws Prinsloo vir provinsiale spanne en van ons oudskoliere speel in die Varsity Cup.
Al die leerlinge woon op die terrein en dit verseker ‘n uitstaande groepsgees en tradisievastheid wat ‘n kenmerk is van ons skool.
Tjaart Vorster was in 2001 ‘n matriekleerling aan Marlow. Hy het vir 5 jaar vir Marlow se eerste tennisspan gespeel en is gereeld vir die OP Plattelande span gekies. Hy het ‘n passie vir tennis gehad. Hy het ook ‘n gemiddelde A-simbool in die matriekeindeksamen behaal. Hy sterf in ‘n motorongeluk in sy eerste jaar op universiteit.
Namens die leerlinge spreek ons die hoop uit dat u almal hierdie 14de Tjaart Vorster toernooi sal geniet en iets van die wonderlike gees van die skool sal beleef.
Kontak ons

Telefoon:  048 881 3121

Faks:  048 881 3192

Epos adres:  marlow@isat.co.za

Pos adres:  Posbus 40, Cradock, 5880

GPS Koordinate: S 32°6,19’ ; E 25°35,22’

Maand se gebeure


Onlangse Gebeure


Belangrike Inligting