hoof@marlow.co.za
048 881 3121

 

Marlow Landbouskool
Meer as net 'n skool

ONTVANG ONS NUUSBRIEF

Visie Die ontwikkeling van elke Marlow leerder in sy totaliteit. Missie Om alle leerders met die nodige kennis, vaardighede, gesindhede en Christelike normes toe te rus sodat hulle as waardige, gelukkige en produktiewe landsburgers sal lewe en werk.