ONTVANG ONS NUUSBRIEF

 

Marlow Landbouskool

Meer as net 'n skool

 

Personeel

Marlow se uitgebreide personeel, bestaande uit onderwys-, administratiewe-, koshuis-, plaas-, en terreinpersoneel, is die spil waarom die funksionering van die skool draai.

 

Daar is `n onderling-afhanklike verwantskap tussen hierdie groepe en vir die skool se funksionering om effektief te wees, moet almal `n gesamentlike doel najaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten spyte van die onsekerheid wat heers rondom die postevoorsiening van die skool, is daar steeds `n positiewe gees in die personeelkamer en`n hegte band tussen die personeellede.

 

Twee nuwe onderwysers sluit aan die begin van 2017 by die Marlow-familie aan. Mev Nicoli Britz neem verantwoordelikheid vir die onderrig van Engels en Kreatiewe Kuns. Mev Alet Naudé onderrig, benewens haar onskatbare bydrae as gekwalifiseerde biokinetikus, Natuurwetenskap en Lewenswetenskap.

 

Marlow neem met hartseer afskeid van meneer Lodewalt Venter wat die onderwys verlaat om verder te gaan studeer. Meneer Venter, `n oudskolier, het hom veral onderskei in die onderrig van Wiskundige Geletterdheid, Natuurwetenskap en Lewenswetenskap. Ook op buitemuurse gebied het hy op verskeie terreine `n waardevolle bydrae gelewer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar was geen verandering in hierdie komponent nie en ook geen verandering in die effektiwiteit van ons administratiewe personeel nie.

 

Hierdie dames is altyd die eerste persone met wie die publiek te doen kry en die professionele manier waarop hulle hulle werk verrig, is altyd `n uitstekende vertoonvenster vir die skool.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder leiding van Mev Girda Siebert sorg hierdie personeel dat die koshuise skoon bly en dat die seuns altyd lekker eet.

 

Vir die eerste keer in jare het die departement die skool toegelaat om departementele personeel by die koshuis aan te stel.

 

Twee nuwe matrones en nog enkele ander algemene werkers verlig beslis die druk op die koshuiswerkers se werkslas.

 

 

 

 

 

 

 

Ook hier word Marlow toegelaat om nuwe departementele werknemers aan te stel.

 

Onder leiding van Mnre Flippie Brits, Kobus Kersop en Karretjie Dlokova word die terrein nie net onderhou nie, maar word verskeie projekte aangepak wat Marlow esteties geweldig mooi laat vertoon.

 

Met Mnr Charl Naude en Mnr Henry van Niekerk aan die spits, begin die reuse ontwikkelings van die afgelope paar jaar nou vrugte afwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr Juan Venter, Gys Botha en Wilhelm Erasmus bedank gedurende die eerste kwartaal van 2017.

 

Tydens die daaropvolgende tussenverkiesing word Mnre Jaco Marais, Riaan van Rensburg en Pieter de Klerk verkies tot die beheerliggaam, met Mnr Ronnie Beyl as nuwe voorsitter.

 

Om te dien op die beheerliggaam is nie net onbaatsugtig nie, dit verg harde werk en is baie maal ondankbaar.

 

Ek wil daarom my dank uitspreek teenoor elke ouer wat gedurende die afgelope drie jaar bereid was om Marlow op hierdie terrein te dien.

 

In Maart 2018 word `n nuwe beheerliggaam verkies en ek sien uit daarna om ook met daardie nuwe span saam te werk.

 

 

 

Onderwyspersoneel

 

Administratiewe Personeel

 

Koshuispersoneel

 

Terrein en plaaspersoneel

 

Beheerliggaam

WEB DEVELOPMENT BY