hoof@marlow.co.za
048 881 3121

 

Marlow Landbouskool
Meer as net 'n skool

ONTVANG ONS NUUSBRIEF

Skoolgelde HOëR LANDBOUSKOOL MARLOW GELDE BETAALBAAR GEDURENDE 2016 
ONDERRIGGELDE BANKBESONDERHEDE: Hoër Landbouskool Marlow, ABSA (632005), 4052257403 Die jaarlikse onderriggeld beloop R17 100 + R1 100 (ADMINFOOI) = R18 200 KEUSE VAN BETALING OPMERKINGS VOORWAARDES BEDRAG WAT U MOET BETAAL Handboekhuur – Jaarliks Eenmalig Betaalbaar voor/op 01/12/2015 R1 100 Onderrig – Jaarliks U kry R1 100 afslag Betaalbaar op 13/01/2016 R16 000 (afslag reeds in berekening gebring) Onderrig – Kwartaalliks Kwartaalliks vooruitbetaalbaar Betaalbaar 1e dag van elke kwartaal R4 275 Onderrig – Maandeliks (10 betalings) Maandeliks tot 31/10/2016 R3 420 betaalbaar op 13/01/2016 R1 710 (vanaf 30/03/2016) Matriekleerders ALLE ONDERRIGGELDE VAN GRAAD 12 LEERDERS MOET TEN VOLLE BETAAL WEES AAN DIE BEGIN VAN DIE DERDE KWARTAAL LOSIESGELDE BANKBESONDERHEDE : Marlow Koshuis, ABSA (632005), 4052257526 Die jaarlikse losiesgeld beloop R21 300 KEUSE VAN BETALING OPMERKINGS VOORWAARDES BEDRAG WAT U MOET BETAAL Losies – Jaarliks U kry R1 300 afslag Betaalbaar op 13/01/2016 R20 000 (afslag reeds in berekening gebring) Losies – Kwartaalliks Kwartaalliks vooruitbetaalbaar Betaalbaar 1e dag van elke kwartaal R5 325 Losies – Maandeliks (10 betalings) Maandeliks tot 31/10/2016 R4 260 betaalbaar op 13/01/2016 R2 130 (vanaf 30/03/2016) Matriekleerders ALLE LOSIESGELDE VAN GRAAD 12 LEERDERS MOET TEN VOLLE BETAAL WEES AAN DIE BEGIN VAN DIE DERDE KWARTAAL BANKBESONDERHEDE ABSA CRADOCK TAKKODE 632005 SKOOL: HOëR LANDBOUSKOOL MARLOW 405 225 7403 KOSHUIS: MARLOW KOSHUIS 405 225 7526 SAKGELD: MARLOW SAKGELD 907 279 1921 KLERE: MARLOW KLERE 907 288 5225