Hoër Landbouskool Marlow

Marlow Agricultural High School

ONS SKOOL

Jy kan jou seun die geleentheid gee om te ontwikkel en te groei volgens ‘n lewenstyl wat nêrens anders gekry word nie. Marlow bied ‘n veilige omgewing en plattelandse waardes in harmonie met God se skepping.

Waardegedrewe onderwys met die klem op persoonlike prestasie word aangevul met doeltreffende buitemuurse aktiwiteite en sport met maksimum geleenthede. Puik tradisies en gesonde ontspanning bou aan selfbeeld en maak jou seun gereed om suksesvol die lewe na skool te betree.

Ontspanning is ook ontwikkeling en is net so belangrik soos akademiese- en buitemuurse prestasies. By watter skool kan seuns nog speel en ontwikkel langs ‘n standhoudende rivier, visvang, met binnebande dryf of net gesellig saam braai en kuier saam met vriende van sy portuur?

Aansoekvorm

Betaling Van
Skoolgeld

Prospektus

Vakkeuses

  1. Afrikaans Huistaal
  2. English First Additional Language
  3. Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid
  4. Landbouwetenskap/Landboutegnologie/Lewenswetenskap
  5. Landboubestuurspraktyke/Rekeningkunde/Toerisme/ Ingenieursgrafika en ontwerp
  6. Fisiese Wetenskap/Besigheidstudies/Rekenaartoepassingstegnologie

                        Vir meer inligting kontak ons gerus

Leerlinge kan ‘n landbougerigte óf ‘n volle akademiese rigting volg.

Previous
Next

Koshuis

Hoër Landbouskool Marlow beskik oor drie koshuise waarin al ons leerders tuisgaan,  Huis Sarel Brandt, Huis Willie Michau en die Braam Mulder Anneks. Die koshuise word hanteer en bestuur deur die koshuisbestuurder, Mev Girda Siebert, tesame met 3 koshuisvaders, , 2 koshuismatrones en ‘n washuismatrone en 16 koshuispersoneellede. Die kamer grotes van alle koshuise varieer tussen 1,2, 4, 6 , 8 en 10 man kamers, afhangende van die koshuis.

Huis Sarel Brandt huisves leerders van graad 11-12. Die koshuis is bekend as die senior koshuis en word streng gehanteer deur die koshuisvader, mnr Jaco Steyn. Die koshuis het 6 assistant personeellede wat om die beurt in die week saam met die koshuisvader dissipliene en roetine handaaf. Hulle doen ook naweekdiens om te verseker die inwonende leerders gemonitor en veilig gehou word.

Huis Willie Michau huisves meestal leerders van graad 8 en 10. Die koshuis het ook versekie leerders van ander grade omrede die koshuis die meeste leerders kan akkommodeer van die drie koshuise.  Die koshuis is bekend as die junior koshuis en word deur die koshuisvader, Mr. Derick Olivier bestuur. Die koshuis het ook 6 assistant personeellede soos Huis Sarel Brandt wat self om die beurt in die week hul diens voltooi.

Die Braam Mulder Anneks huisves leerders van graad 9. Die koshuis word bestuur deur Mnr Dale de Wet. Die Braam Mulder Anneks val onder die diensrooster van Huis Sarel Brandt alhoewel die koshuis nie fisies aan die senior koshuis verbind is nie.

Koshuisinwoning is verpligtend vir al ons leerders weens die tradisie, aard en ligging van ons skool.

Daaglikse Roetine

Marlow Personeel

Sonder onderwysers sal die wêreld geen klas hê nie.

Graham Bellingan

Skoolhoof
(Wiskunde)

Jan van der Merwe

Adjunkhoof
(Fisiese Wetenskappe)

Carin Greyling

HOD
(Afrikaans HT)

Rudi Kriel

HOD
(English FAL)

Zannel Keogh

HOD
(Landboubestuurspraktyke/
Lewensoriëntering/Landboustudies)

Tjaart Aucamp

HOD
(Landboutegnologie/Afrikaans)

Derik Olivier

Sportorganiseerder
(Superintendent - Huis Willie Michau)

Franna Britz

Vakhoof
(Wiskunde)

Nicoli Britz

(Besigheidstudies/Toerisme/Afrikaans)

Dale de wet

Kondisioneerder
(Lewensoriëntering)
(Superintendent - Braam Mulder Anneks)

Christie Fourie

(Besigheidstudies/
Wiskunde Geletterdheid/ Tegnologie/Landboustudies)

Nerina Fourie

(Rekeningkunde/ Ekonomiese Bestuurswetenskappe)

Deborah Ann Grobbelaar

(Rekenaartoepassingstegnologie/
Lewensoriëntering)

Ciske Hills

( Wiskunde/Natuurwetenskappe)

Alet Naudé

Biokinetikus
(Lewenswetenskappe/
Natuurwetenskappe)

Francois Naudé

(Landboubestuurspraktyke/
Landbouwetenskappe/Tegnologie)

Benninghoff Siebert

(Landboutegnologie/IGO)Luigy van Jaarsveld

Intern / Kondisioneerder
(Lewensoriëntering)

Anzel de Koker

Administratiewe Beampte
(SASAMS / Finansies)

Jaco Steyn

Intern/Aankopebestuur/Batebestuur
(Wiskundige Geletterdheid/
Lewensoriëntering/Sosiale Wetenskappe)
(Superintendent - Huis Sarel Brandt)

Zené de Waal

Intern

Vicky Scheepers

Bemarkingsbeampte

Nicola Swart

(English FAL)Synetta Stone

Administratiewe Beampte
(Sekretarieel)

Adri Blignaut

Administratiewe Beampte
(Boerdery)

Rikus van Dyk

(Landbouwetenskappe/
Sosiale Wetenskappe)


Belinda Vorster

Administratiewe Beampte
(Finansies)